Provincie Limburg. - Ruimtelijke Ordening. - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan LOMMEL. - Bij besluit van 2 september 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk

Provincie Limburg. - Ruimtelijke Ordening. - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

LOMMEL. - Bij besluit van 2 september 2010 heeft de deputatie van de provincie Limburg het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « In 't Ven », dat defintief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Lommel in zitting van 22 juni 2010 en dat een toelichtingsnota, een plan bestaande feitelijke toestand, een plan bestaande juridische toestand, een grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften bevat, goedgekeurd.

Het onteigeningsplan dat samen met dit ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorgelegd en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT