Regie der Gebouwen. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 16 juli 2000 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer Evenepoel, Hans W.E. adviseur-generaal.

Regie der Gebouwen. - Nationale Orden

Bij koninklijke besluiten van 16 juli 2000 zijn benoemd of bevorderd :

Leopoldsorde

Commandeur

De heer Evenepoel, Hans W.E. adviseur-generaal.

Officier

De heer Bussaer, Richard P., architect-directeur;

de heer Mertens, Lodewijk R.L., adviseur;

de heer Van Portal, Christian H.Ch. (8.04.2000), informaticus-directeur.

Ridder

De heer Moniquet, Armand J.J.Ch.Gh. (8.04.2000), eerstaanwezend technisch assistent.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen en nemen hun rang in de Orde in op 15 november 2000.

Kroonorde

Officier

De heer Servranckx, André, industrieel ingenieur;

de heer Sprokkel, Robert V.G., industrieel ingenieur;

Mevr. Tournel, Jeanine L.Gh., adjunct-adviseur.

Ridder

De heer Bourseaux, Dominique B.E., architect;

Mevr. Charlier, Jeannine N.J.L., directiesecretaris;

de heer Dillaerts, Christiaan H.J. (8.04.2000), eerstaanwezend technisch assistent;

Mevr. Druyts, Katelijne M.J.H. adjunct-adviseur;

de heer Faveriau, Jean-Pierre, eerstaanwezend technisch assistent;

de heer Geeraerts, Alfons, eerstaanwezend technisch assistent;

de heer Helson, Jean-Marc A.S.Gh., architect;

de heer Mertens, Lucien J.Ch., eerstaanwezend technisch assistent;

de heer Seghers, Roger A.C. (8.04.2000), eerstaanwezend technisch assistent;

de heer Timmermans, Hubert F.L. (8.04.2000), eerstaanwezend technisch assistent;

de heer Veldeman, William, G., eerstaanwezend technisch assistent;

de heer Wellens, Roger Fr.M., eerstaanwezend technisch assistent.

Gouden Palmen

De heer Dechambre, Jean-Marie B., technicus;

de heer Demoors, Eugène H., klerk;

Mevr. De Weirdt, Jacqueline E.R.A. (8.04.2000), klerk;

de heer Mariavelle, Pierre J.J., bestuursassistent;

Mevr. Van Pee, Annie M.J.Fl., bestuursassistent;

Mevr. Van Ussel, Linda Ph.Pr., technicus.

Zilveren Palmen

De heer Deterville, Roland J.Gh., vakman;

Mevr. D'Otricoli, Guiseppa (8.04.2000), klerk;

Mevr. Dutrieux, Renée, klerk;

Mevr. Gillet, Béatrice M.Gh.G., klerk;

Mevr. Goossens, Danielle J.J., klerk;

de heer Leemans, Louis P.R., technisch adjunct;

de heer Lizon, Pierre F.T., technisch adjunct;

Mevr. Manoy, Irène M.T.E.Gh., geschoold arbeider;

de heer Misonne, Yves M.Gh.B., beambte;

Mevr. Pollez, Monique L.M. (8.04.2000), klerk;

de heer Smets, Michel Fr.J., vakman;

de heer Van Herrewege, Daniel E.H., vakman;

de heer Van Roey, Frans J.E., vakman.

Zij nemen hun rang in de Orde in op 15 november 2000 behalve diegenen wiens ranginneming vermeld staat naast hun naam.

Orde van Leopold II

Comm...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT