Leger. - Personeel Krijgsmacht. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit nr. 4025 van 29 juni 2022

Leger. - Personeel

Krijgsmacht. - Oppensioenstelling

Bij koninklijk besluit nr. 4025 van 29 juni 2022, wordt de kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder T. Heyninck op pensioen gesteld op 1 mei 2023.

Krijgsmacht. - Heropname in de categorie van de beroepsofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 4026 van 4 juli 2022, wordt reserve kapitein-commandant van het vliegwezen A. Bauwen op zijn aanvraag en met zijn graad heropgenomen in de categorie van de beroepsofficieren van niveau A op 1 juli 2022.

Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als kapitein-commandant van het vliegwezen op 26 november 2020.

Hij maakt geen deel meer uit van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT