Leger. - Medische dienst. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3698 van 25 september 2021

Leger. - Medische dienst. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 3698 van 25 september 2021, heeft in de vakrichting "medische steun" de volgende benoeming plaats op 28 september 2021:

In de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT