Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8382 van 20 mei 2011 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de

Leger. - Luchtmacht

Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 8382 van 20 mei 2011 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de luchtmacht bekleedt, aangeboden door kapitein van het vliegwezen S. Yansenne, aanvaard op 1 oktober 2011.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficieren van de luchtmacht, korps van het niet-varend personeel.

Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als reserveonderluitenant van het vliegwezen op 28 juni 1998.

Bij koninklijk besluit nr. 8385 van 20 mei 2011 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT