Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3351 van 24 januari 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 3351 van 24 januari 2021, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van niveau A bekleedt, aangeboden door kapitein P. Stoefs, aanvaard op 1 januari 2021.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT