Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3154 van 28 augustus 2020

Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 3154 van 28 augustus 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van niveau A bekleedt, aangeboden door luitenant T. Schonkeren, aanvaard op 1 oktober 2020.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI