Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2416 van 12 september 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 2416 van 12 september 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van niveau A bekleedt, aangeboden door kapitein R. Lambrecht, aanvaard op 1 oktober 2018.

Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT