Leefmilieu Bij beslissing van 25 november 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu

Leefmilieu Bij beslissing van 25 november 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de heer Jacques DE MEYER, woonachtig rue du Progrès 72, te 6180 Courcelles (BE 0663.024.001), erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij beslissing van 1 december 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt mevr. Brigitte STAL, woonachtig Moeskroenstraat 15, te 8510 Rollegem (BE 0524.499.190), erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij beslissing van 1 december 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT