Leefmilieu Bij beslissing van 21 november 2022 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu

Leefmilieu

Bij beslissing van 21 november 2022 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de b.v.b.a. A. VAN MULDERS & ZONEN, gelegen Blokhuisstraat 47 D, te 2800 Mechelen, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij beslissing van 21 november 2022 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de s.r.l. DM RECYCLING, gelegen rue Massau 3, te 4860 Pépinster, erkend als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT