Leefmilieu Bij beslissing van 28 september 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu

Leefmilieu

Bij beslissing van 28 september 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de n.v. HYDRO-JET HELLEBUYCK, gevestigd Ondankstraat 19, te 8700 Tielt (BE0442.339.596), erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij beslissing van 3 oktober 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de schorsing van de bij administratieve beslissing van 28 april 2022 aan de s.p.r.l. DELHAYE-MARLIER, gevestigd Chertin 7, te 5522 Falaen (BE 0697.813.050), verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, opgeheven.

Bij beslissing van 3 oktober 2022 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de schorsing van de bij administratieve beslissing van 5 april 2022 aan de s.r.l. DATISMART, gevestigd rue des Combattants 73, te 6140 Fontaine-l'Evêque (BE0741.603.897), verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT