Leefmilieu Bij beslissing van 12 januari 2022 wordt de heer Vincent Van Moorleghem', Chemin d'Ath 161, 7532 Beek-laren

Leefmilieu

Bij beslissing van 12 januari 2022 wordt de heer Vincent Van Moorleghem", Chemin d'Ath 161, 7532 Beek-laren, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. De erkenning heeft...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT