Leefmilieu Bij beslissing van 6 december 2021 wordt de SA SOTRALIEGE, avenue du Parc Industriel 11 te 4041 Milmort

Leefmilieu

Bij beslissing van 6 december 2021 wordt de SA SOTRALIEGE, avenue du Parc Industriel 11 te 4041 Milmort, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

De erkenning heeft het nummer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT