Leefmilieu Bij administratieve beslissing van 14 juni 2022, wordt het laboratorium INASEP, gevestigd rue de l'Hôpital 6 te 5600 Philippeville

Leefmilieu

Bij administratieve beslissing van 14 juni 2022, wordt het laboratorium INASEP, gevestigd rue de l'Hôpital 6 te 5600 Philippeville, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 5100 Naninne, rue des Viaux1b, erkend als laboratorium belast met officiële analyses in het kader van de opsporing en de vaststelling van overtredingen op milieugebied.

Het laboratorium INASEP is erkend voor de categorieën A en B, met inbegrip van de ecotoxiciteitstest Daphna...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT