Leefmilieu Bij administratieve beslissing van 3 juni 2022, wordt het laboratorium ASBL CENTRE DE MICHAMPS, gevestigd Horritine 1 te 6600 Bastenaken

Leefmilieu

Bij administratieve beslissing van 3 juni 2022, wordt het laboratorium ASBL CENTRE DE MICHAMPS, gevestigd Horritine 1 te 6600 Bastenaken, erkend als laboratorium belast met officiële analyses in het kader van de opsporing en de vaststelling van overtredingen op milieugebied.

Het laboratorium ASBL CENTRE DE MICHAMPS is erkend voor de categorie A volgens de indeling opgesteld in artikel R.102 van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT