Landbouw en Visserij Bekendmaking van een registratieaanvraag Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober

Bekendmaking van een registratieaanvraag

Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen.

Naam van het product waarvoor een registratieaanvraag is ingediend :

Vlaams roodbruin bier, West-Vlaams roodbruin bier, zuid West-Vlaams roodbruin bier

Aangevraagde bescherming : Beschermde Geografische Aanduiding (BGA)

Productcategorie : Bier

Geografisch gebied : de bestuurlijke arrondissementen Roeselare, Tielt en Kortrijk van de provincie West-Vlaanderen

Aanvragende groepering : Hoge Raad voor Authentieke Zuid-West-Vlaams Roodbruine bier (HORARB), Spanjestraat 131 - 141, B-8800 Roeselare

Deze samenvatting is opgesteld voor informatieve doeleinden. De volledige versie van het productdossier kan geraadpleegd worden bij de hierna genoemde bevoegde entiteit.

Krachtens artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT