Krijgsmacht Benoeming in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 8404 van 19 juni 2011 worden de lagere officieren van wie de namen volgen, benoemd tot de

Krijgsmacht Benoeming in de categorie van de lagere officieren van het reservekader

Bij koninklijk besluit nr. 8404 van 19 juni 2011 worden de lagere officieren van wie de namen volgen, benoemd tot de hogere graad in het reservekader, op 28 juni 2011 :

Landmacht

In de graad van kapitein-commandant in het korps van de pantsertroepen, kapitein van het reservekader E. de Villers Grand Champs.

Luchtmacht

In de graad van kapitein-commandant van het vliegwezen, in het korps van het niet-varend personeel, de kapiteins van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT