Krijgsmacht. - Benoeming in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 8372 van 11 mei 2011, worden de lagere officieren van wie de namen volgen, benoemd tot

Krijgsmacht. - Benoeming in de categorie van de lagere officieren van het reservekader

Bij koninklijk besluit nr. 8372 van 11 mei 2011, worden de lagere officieren van wie de namen volgen, benoemd tot de hogere graad in het reservekader, op 28 maart 2011 :

Landmacht

Tot de graad van kapitein-commandant, in het korps van de infanterie, reservekapitein D. Devos.

Tot de graad van kapitein, in het korps van de infanterie, reserveluitenant A. Stouffs.

Tot de graad van kapitein-commandant, in het korps van de pantsertroepen, reservekapiteins E. Swaen en L. Schmitt.

Tot de graad van kapitein-commandant, in het korps van de logistiek, reservekapitein D. Van Den Brande.

Luchtmacht

Tot de graad...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT