Vergelijkende selectie van Nederlandstalige algemeen laboratoriumtechnici (m/v) (niveau B) voor de Nationale Plantentuin van België (ANG10052) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige algemeen laboratoriumtechnici (m/v) (niveau B) voor de Nationale Plantentuin van België (ANG10052)

Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten :

  1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van de volgende diploma's of studiegetuigschriften behaald in een afdeling medische laboratoriumtechnologie, biotechnologie, biochemie, biologie, chemie, geneeskunde, diergeneeskunde, farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie, biomedische wetenschappen :

    o diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of sociale promotie (basisopleiding van één cyclus : b.v. graduaat, professionele bachelor);

    o diploma van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT