Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. - Erkenningen als laboratorium Bij ministerieel besluit van 16 september 2002 werd het laboratorium Bodemkundige Dienst van België V.Z.W., in

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. - Erkenningen als laboratorium

Bij ministerieel besluit van 16 september 2002 werd het laboratorium Bodemkundige Dienst van België V.Z.W., in 3001 Heverlee, erkend als laboratorium voor het uitvoeren van analyses op afvalstoffen, in uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2005.

Bij ministerieel besluit van 17 september 2002 werd het laboratorium Rendac Son in 5691 Son, (Nederland), erkend als laboratorium voor het uitvoeren van analyses op afvalstoffen, in uitvoering van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen. De erkenning wordt verleend voor een periode van 1 juni 2002 tot en met 31 mei 2007.

Bij ministerieel besluit van 17 september 2002 werd het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT