Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Dienst der Springstoffen., de 24 août 2002

Artikel M. Voorwaardelijke ontheffing van de reglementaire voorschriften voor ammoniumnitraatmeststoffen met ten hoogste 28 % stikstof, bestaande uit nauw verbonden mengsels van ten hoogste 80 % ammoniumnitraat en ten minste 20 % fijn gemalen kalksteen of een gelijkaardige inerte stof, die door de Dienst der Springstoffen zijn aangenomen.

De lijst verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT