Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid Lijst der erkende springstoffen, van April 01, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel M. Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Reglementering Veiligheid Lijst der erkende springstoffen

Randnummer B5-2

Slagkoord waarvan het gebruik door de Belgische Dienst der Springstoffen is toegelaten.

De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen (Belgisch Staatsblad van 24 december 1958) moet aangevuld worden als volgt:

- in randnummer B5-2, cijfer 8, toevoegen:

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT