Kroonorde. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 september 2010 werd de heer JOOSEN, Josephus, Duffel, tot Ridder in de Kroonorde benoemd. Hij neemt vanaf 21 juli 2010 zijn rang in de Orde in.

Kroonorde. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 30 september 2010 werd de heer JOOSEN, Josephus, Duffel, tot Ridder in de Kroonorde benoemd.

Hij neemt vanaf 21 juli 2010 zijn rang in de Orde in.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT