Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002 worden benoemd : Kroonorde Commandeur De heren ANNICAERT, P.F.C.A., REYNDERS, P.P.M., inspecteurs-generaal van financiën.

Nationale Orden. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002 worden benoemd :

Kroonorde

Commandeur

De heren ANNICAERT, P.F.C.A., REYNDERS, P.P.M., inspecteurs-generaal van financiÎn.

Ze nemen vanaf 15 november 2001 hun rang in de Orde in.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT