Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslagen uit ambt. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit nr. 3587 van 6 september 2021: Wordt generaal-majoor P. Boucké, vleugeladjudant van de Koning

Krijgsmacht. - Speciale functie

Ontslagen uit ambt. - Aanwijzing

Bij koninklijk besluit nr. 3587 van 6 september 2021:

Wordt generaal-majoor P. Boucké, vleugeladjudant van de Koning, op 23 augustus 2021 ontslagen uit het ambt van onderstafchef inlichtingen en veiligheid om het ambt van chef van de divisie "government support" bij de Chef Defensie uit te oefenen.

Wordt vice-admiraal W. Robberecht op 23 augustus 2021 ontslagen uit het ambt van onderstafchef operaties en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT