Krijgsmacht Speciale functie. - Ontslagen uit ambt. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit nr. 4630 van 31 juli 2023: Wordt luitenant-generaal M. Thys

Krijgsmacht Speciale functie. - Ontslagen uit ambt. - Aanduidingen

Bij koninklijk besluit nr. 4630 van 31 juli 2023:

Wordt luitenant-generaal M. Thys, vleugeladjudant van de Koning op 20 juli 2023 ontslagen uit het ambt van Vice-Chef Defensie.

Wordt luitenant-generaal vlieger F. Vansina, vleugeladjudant van de Koning op 17 juli 2023 ontslagen uit het ambt van Onderstafchef Strategie om het ambt van Vice-Chef Defensie uit te oefenen vanaf 20 juli 2023.

Wordt generaal-majoor van het vliegwezen B. Phaleg aangeduid om het ambt van Onderstafchef Strategie uit te oefenen vanaf 17 juli 2023.

Wordt generaal-majoor L. Vanbockryck op 12 juni 2023 ontslagen uit het ambt van permanent vertegenwoordiger van België bij het Militair Comité van de NAVO ad interim om het ambt van Director Logistics and Resources bij de International Military Staff van de NAVO uit te oefenen vanaf 1 september 2023.

Wordt kapitein-ter-zee K. Engelen op 12 juni 2023 ontslagen uit het ambt van permanent vertegenwoordiger van België bij het Militair Comité van de Europese Unie ad interim.

Wordt luitenant-generaal P. Gérard, vleugeladjudant van de Koning, op 7 juni 2023 ontslagen uit het ambt van commandant van de Landcomponent om het ambt van permanent vertegenwoordiger van België bij de Militaire Comités van de NAVO en de Europese Unie uit te oefenen vanaf 12 juni 2023.

Wordt generaal-majoor J-P. Baugnée aangeduid om het ambt van commandant van de Landcomponent uit te oefenen vanaf 7 juni 2023.

Wordt luitenant-generaal T. Wouters op 3 juli 2023 ontslagen uit het ambt van Inspecteur-generaal om het ambt van projectofficier van de nieuwe structuur van de Defensiestaf uit te oefenen vanaf 3 juli 2023.

Wordt viceadmiraal J. De Beurme, vleugeladjudant van de Koning, op 28 juni 2023 ontslagen uit het ambt van adjunct-Admiraal BENELUX bij het maritiem hoofdkwartier van Admiraal BENELUX en commandant van de Marinecomponent om het ambt van Inspecteur-generaal uit te oefenen vanaf 3 juli 2023.

Wordt divisieadmiraal T. Botman aangeduid om het ambt van adjunct-Admiraal BENELUX bij het maritiem hoofdkwartier van Admiraal BENELUX en commandant van de Marinecomponent uit te oefenen vanaf 28 juni 2023.

Wordt luitenant-generaal J-P. Claeys op 4 september 2023 ontslagen uit het ambt van Directeur-generaal Human Resources.

Wordt luitenant-generaal T. Esser op 4 september 2023 ontslagen uit het ambt van adjunct-kabinetschef bij de Minister van Defensie om het ambt van Directeur-generaal Human...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT