Krijgsmacht. - Personeel Speciale functie. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit nr. 4318 van 19 januari 2023, wordt kolonel stafbrevethouder K. D'Hert, op 23 januari 2023

Krijgsmacht. - Personeel

Speciale functie. - Aanstellingen

Bij koninklijk besluit nr. 4318 van 19 januari 2023, wordt kolonel stafbrevethouder K. D'Hert, op 23 januari 2023, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van brigade-generaal om het ambt van Director Logistics van de European Union Military Staff uit te oefenen.

Bij koninklijk besluit nr. 4319 van 19 januari 2023, wordt kapitein-ter-zee stafbrevethouder R. Flamant, op 23 januari 2023, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van flottielje-admiraal om het ambt van « Commander Task Force AGENOR (CTF 474) » in het kader van de opdracht « European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz » uit te oefenen.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT