Krijgsmacht. - Personeel Medische dienst Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4567 van 12 juni 2023

Krijgsmacht. - Personeel

Medische dienst

Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 4567 van 12 juni 2023, heeft in de vakrichting "medische technieken" de volgende benoeming plaats op 28 juni 2023:

In de graad van geneesheer-majoor, geneesheer kapitein-commandant W. Hermans.

Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 4570 van 12 juni 2023, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van niveau A bekleedt, aangeboden door luitenant-kolonel S. Aerens, aanvaard op 1 februari 2024.

Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveofficieren in haar vakrichting.

Voor verdere bevordering neemt zij anciënniteitsrang als luitenant-kolonel van het reservekader op 28 december 2018.

Opname van beroepsofficieren van niveau B in de categorie van de beroepsofficieren van niveau A

Bij koninklijk besluit nr. 4572 van 12 juni 2023:

Landmacht

De beroepsofficieren van niveau B van wie de namen volgen, worden op 31 maart 2023 met hun graad en hun anciënniteit in die graad opgenomen als beroepsofficieren van niveau A. Zij worden gerangschikt na de beroepsofficieren van niveau A van de bijzondere werving met dezelfde graad en dezelfde anciënniteit in die graad:

kapitein-commandant R. Werkl.

Kapiteins T. Blanckaert, J. Camps, F. De laet, E. Smets, S. Van Looy.

Luitenants Y. Bokken, N. De Geyndt, C. Depret, B. Fontaine, T. Gasarabwe, V. Merlini, T. Schonkeren, C...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT