Krijgsmacht. - Personeel Aanstellingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 4574 van 21 juni 2023, worden aangesteld in het reservekader

Krijgsmacht. - Personeel

Aanstellingen van kandidaat-reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 4574 van 21 juni 2023, worden aangesteld in het reservekader, in hun vakrichting:

De tweede meester van het reservekader T. Deckers, op 1 maart 2022 in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse.

De tweede meester van het reservekader P. Geeraert op 1 november 2022 in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse.

De sergeant van het reservekader W. Op De Beeck op 1 november 2022 in de graad van onderluitenant.

De sergeant van het reservekader D. Ronsyn op 1 december 2022 in de graad van onderluitenant.

De sergeant van het reservekader P. Verboven op 1 december 2022 in de graad van kapitein van het vliegwezen.

De tweede meester van het reservekader A. Lannoy op 1 januari 2023 in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse.

De sergeant van het reservekader Y. Dheur op 1 februari 2023 in de graad van kapitein.

De tweede meester van het reservekader S. Ledegen op 1 maart 2023 in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse.

De sergeanten van het reservekader P. Cecha en N. Delvaux op 1 maart 2023 in de graad van onderluitenant.

De tweede meester van het reservekader T. Lambert op 1 maart 2023 in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse.

Benoeming van kandidaat-reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 4575 van 21 juni 2023:

Worden benoemd van het reservekader, in hun vakrichting

Wordt de onderluitenant A. de la Brassine op 1 januari 2022 benoemd in de graad van onderluitenant.

Wordt de vaandrig-ter-zee...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT