Krijgsmacht. - Personeel Aalmoezeniersdienst. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 4466 van 20 april 2023, wordt aan mijnheer Paul Hantson

Krijgsmacht. - Personeel

Aalmoezeniersdienst. - Eervol ontslag

Bij koninklijk besluit nr. 4466 van 20 april 2023, wordt aan mijnheer Paul Hantson, aalmoezenier tweede klasse van de katholieke eredienst, op 1 oktober 2022 eervol ontslag uit zijn ambt van aalmoezenier tweede klasse van de katholieke eredienst verleend, met aanspraak op een rustpensioen.

Aan hem wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.

Benoeming in de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader

Bij koninklijk besluit nr. 4468 van 20 april 2023:

Wordt de onderluitenant van het reservekader, R. Donvil, op 28 december 2022 benoemd in de graad van luitenant van het reservekader, in zijn vakrichting.

Oppensioenstelling

Bij koninklijk besluit nr. 4469 van 20 april 2023, wordt fregatkapitein militaire administrateur C. Bultot op pensioen gesteld op 1 januari 2024.

Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren

Bij koninklijk besluit nr. 4470 van 20 april 2023:

De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 april 2023 in toepassing van de gecoördineerde wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, eerste lid, littera A, 4° :

Landmacht

de kolonels stafbrevethouders K. De Brabander, L. Dufour, V. Henkinet.

kolonel militaire administrateur L. De Rijcke.

luitenant-kolonel stafbrevethouder E. Van Reckem.

luitenant-kolonel J. Vandromme.

majoor militair administrateur J-M. Loyen.

de majoors D. Carrette, C. Geeroms, P. Lavand'Homme, O. Mortaignie, G. Swyngedauw, P. Vanderbiesen.

de kapiteins-commandanten M. Blondeel, J. De Loof, P. Lambrecht, M. Plovie, P. Trenson.

Luchtmacht

generaal-majoor van het vliegwezen stafbrevethouder...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT