Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit nr. 88156 van 20 februari 2008 : Wordt kolonel militair administrateur A. De Kerpel op 25 januari 2008 ontslagen uit he

Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing

Bij koninklijk besluit nr. 88156 van 20 februari 2008 :

Wordt kolonel militair administrateur A. De Kerpel op 25 januari 2008 ontslagen uit het ambt van attachÈ van het administratief en technisch secretariat op het Departement van Landsverdediging.

Wordt korvetkapitein van de diensten militair administrateur J. Bollez...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT