Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit nr. 3896 van 25 maart 2022

Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier

Bij koninklijk besluit nr. 3896 van 25 maart 2022, wordt de vaandrig-ter-zee tweede klasse van het reservekader Beuken F. op 1 maart 2021 benoemd in de graad van vaandrig-ter-zee...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT