Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit nr. 3556 van 30 juni 2021, wordt de onderluitenant van het reservekader A. Danau

Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier

Bij koninklijk besluit nr. 3556 van 30 juni 2021, wordt de onderluitenant van het reservekader A. Danau, op 1 mei 2019 benoemd in de graad van onderluitenant in het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT