Krijgsmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 3912 van 4 april 2022: Wordt de onderluitenant van het

Krijgsmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader

Bij koninklijk besluit nr. 3912 van 4 april 2022:

Wordt de onderluitenant van het reservekader, X. Devos, op 28 december 2021 benoemd in de graad van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT