Krijgsmacht. - Aanstellingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3947 van 21 april 2022, worden de sergeanten van het reservekader van wie de namen volgen

Krijgsmacht. - Aanstellingen van kandidaat-reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 3947 van 21 april 2022, worden de sergeanten van het reservekader van wie de namen volgen, aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader, in hun vakrichting:

H. De Reu...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT