Krijgsmach. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit nr. 3554 van 30 juni 2021: Wordt kapitein-commandant D. Du Bois op 1 juli 2021, voor de duur van de opdracht

Krijgsmach. - Speciale functie. - Aanwijzing

Bij koninklijk besluit nr. 3554 van 30 juni 2021:

Wordt kapitein-commandant D. Du Bois op 1 juli 2021, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van majoor om het ambt van "Joint Mission Analysis Centre - Military...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT