Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 29 mei 2022 wordt het mandaat van de heer Peter VANHOYLAND als korpschef van de lokale politie van de politiezone

Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat

Bij koninklijk besluit van 29 mei 2022 wordt het mandaat van de heer Peter VANHOYLAND als korpschef van de lokale politie van de politiezone VOER EN DIJLE (Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren) voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT