Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 1 juni 2021 wordt mevrouw Eva TOLLENEER

Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing

Bij koninklijk besluit van 1 juni 2021 wordt mevrouw Eva TOLLENEER, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone HEIST (Heist-op-den-Berg) voor een termijn van vijf jaar en wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT