Korpschef van de lokale politie. - Intrekking van de benoeming Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 342 van 26 oktober 2002, bl. 49197, in de Franse tekst, 1e regel, moet de datum gelezen worden a

Korpschef van de lokale politie. - Intrekking van de benoeming Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 342 van 26 oktober 2002, bl. 49197, in de Franse tekst, 1e regel, moet de datum gelezen worden als volgt : « 17 octobre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT