Personeel. - Overdracht Bij koninklijke besluiten van 29 september 2002 worden personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw overgedragen naar de Waalse Regering, naar de Vlaamse rege

Personeel. - Overdracht

Bij koninklijke besluiten van 29 september 2002 worden personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw overgedragen naar de Waalse Regering, naar de Vlaamse regering en naar de voorlopige cellen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en van de federale overheidsdiensten.

Het beroep tot nietigverklaring van de akten met individuele strekking kan voor de afdeling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT