Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 21 april 2008, zijn benoemd tot : - eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. Coppieters, I., adjunct-gri

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 21 april 2008, zijn benoemd tot :

- eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. Coppieters, I., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2008;

- adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, de heer Mazay, H., medewerker bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

- voorlopig benoemd adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. De Vylder, N., licentiaat in de rechten.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2008 is de heer Neven, P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 april 2008.

Bij ministeriële besluiten van 23 april 2008 :

- blijft aan Mevr. Linsen, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen;

- blijft aan Mevr. Dignef, K., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Turnhout, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 24 april 2008 :

- is een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Sint-Joost-ten-Node, van Mevr. Merckx, P., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Dit besluit treedt in werking op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad ;

- blijft aan de heer Van der hoeven, S., medewerker bij de griffie van het arbeidshof te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij dit hof te vervullen;

- blijft aan Mevr. Nagels, M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

- blijft opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge te vervullen aan :

Mevr. Van de Cauter, E., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Hocepied, M., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

Mevr. Vandenberghe, S., medewerker bij de griffie van deze rechtbank;

de heer Tronckay, A., medewerker bij de griffie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT