31 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2011 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Errata

In het Belgisch Staatsblad, van 22 juni 2011, onder nummer 2011/24156, op blz. 36740, dient het opschrift : « Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2011 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen » vervangen te worden door « Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2011 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ».

De aanhef wordt vervangen door :

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 februari 2000 betreffende de oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 betreffende de algemene organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de wet van 11 april 2011 tot opening van de voorlopige kredieten voor april, mei en juni 2011;

Gelet op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT