Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België

Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, Albert I - Nationale Arbeidstentoonstellingen Personeel. - Benoeming van de adjunct-commissaris-generaal der Regering. Bij koninklijk besluit van 18 april 2024, wordt mevrouw Aurore MASSART benoemd tot adjunct-commissaris-generaal der Regering bij het Koninklijk Instituut der Elite van de Arbeid van België, Albert I - Nationale Tentoonstellingen van de arbeid ter vervanging van mevrouw Véronique...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT