Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van de deelnemende rechtsgebieden vastlegt, met het oog op de toepassing van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden, de 9 juillet 2023

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 14 juni 2017 dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden en de lijst van de deelnemende rechtsgebieden vastlegt, met het oog op de toepassing van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden, gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 juni 2018 en van koninklijk besluit van 2 juni 2020, wordt een artikel 2/3 ingevoegd dat luidt als volgt:

"Art. 2/3. De andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden, voor dewelke de door de wet beoogde inlichtingen voor de eerste keer meegedeeld worden in 2023 waar het de inlichtingen betreft die betrekking hebben op het jaar 2022, zijn de volgende:

 1. Jamaica

 2. Thailand."

  Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in het eerste lid,1° worden de woorden ", 1 januari 2017 voor de rechtsgebieden die zijn bedoeld in artikel 2, 1 januari 2018 voor de rechtsgebieden die zijn bedoeld in artikel 2/1, 1 januari 2019 voor de rechtsgebieden die zijn bedoeld in artikel 2/2;" vervangen door de woorden ",1 januari 2017 voor de rechtsgebieden die zijn bedoeld in artikel 2, 1 januari 2018 voor de rechtsgebieden die zijn bedoeld in artikel 2/1, 1 januari 2019 voor de rechtsgebieden die zijn bedoeld in artikel 2/2, 1 januari 2022 voor de rechtsgebieden die zijn bedoeld in artikel 2/3;";

  2. in het eerste lid, 2°, a) worden de woorden ", 31 december 2016 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2, 31 december 2017 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/1, 31 december 2018 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artiker 2/2;" vervangen door de woorden ", 31 december 2016 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2, 31 december 2017 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/1, 31 december 2018 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artiker 2/2, 31 december 2021 voor de rechsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/3;";

  3. in het eerste lid, 2°, b) worden de woorden ", 1 januari 2019 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2, 1 januari 2020 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/1, 1 januari 2021 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/2;" vervangen door de woorden ",1 januari 2019 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2, 1 januari 2020 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/1, 1 januari 2021 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/2, 1 januari 2024 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/3;";

  4. in het eerste lid, 3° worden de woorden ",op 31 december 2016 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2, op 31 december 2017 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/1, op 31 december 2018 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/2;" vervangen door de woorden ", op 31 december 2016 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2, op 31 december 2017 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/1, op 31 december 2018 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/2, op 31 december 2021 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/3;";

  5. in het eerste lid, 4° worden de woorden ", op of na 1 januari 2017 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2, op of na 1 januari 2018 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/1, op of na 1 januari 2019 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/2;" vervangen door de woorden ", op of na 1 januari 2017 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2, op of na 1 januari 2018 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/1, op of na 1 januari 2019 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/2, op of na 1 januari 2022 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/3;";

  6. in het eerste lid, 5° worden de woorden " 1 januari 2017 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2, 1 januari 2018 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/1, 1 januari 2019 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/2;" vervangen door de woorden "1 januari 2017 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2, 1 januari 2018 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/1, 1 januari 2019 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/2, 1 januari 2022 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/3.";

  7. in het tweede lid, 1° worden de woorden "op 31 december 2016 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2, op 31 december 2017 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/1, op 31 december 2018 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/2;" vervangen door de woorden "op 31 december 2016 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2, op 31 december 2017 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/1, op 31 december 2018 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/2, op 31 december 2021 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/3;";

  8. in het tweede lid, 2° worden de woorden "op 31 december 2016 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2, op 31 december 2017 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/1, op 31 december 2018 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/2;" vervangen door de woorden "op 31 december 2016 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2, op 31 december 2017 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/1, op 31 december 2018 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/2;op 31 december 2021 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/3;";

  9. in het tweede lid, 3° worden de woorden "op 31 december 2017 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2, uiterlijk op 31 december 2018 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/1, uiterlijk op 31 december 2019 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2/2;" vervangen door de woorden ", uiterlijk op 31 december 2017 voor de rechtsgebieden die voorkomen in de lijst onder artikel 2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT