Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering betreffende het verhogen van de minima in het kader van de strijd tegen de armoede, van February 22, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering betreffende het verhogen van de minima in het kader van de strijd tegen de armoede wordt vervangen als volgt:

"Art. 4. § 1. Treden in werking op 1 januari 2021:

 1. artikel 1, 1°, a), en 2°, a);

 2. artikel 2, 1°, a), 2°, a), 3°, 4°, a), 5°, a), 6°, a), 7°, a) en 8°;

 3. artikel 3, 1°, a), 2°, a), 3°, a), 4°, a), 5°, a), 6°, a), 7°, a), 8°, a) en 9°, a).

  § 2. Treden in werking op 1 januari 2022:

 4. artikel 1, 1°, b), en 2°, b);

 5. artikel 2, 1°, b), 2°, b), 4°, b), 5°, b), 6°, b) en 7°, b);

 6. artikel 3, 1°, b), 2°, b), 3°, b), 4°, b), 5°, b), 6°, b), 7°, b), 8°, b) en 9°, b).

  § 3. Treden in werking op 1 januari 2023:

 7. artikel 1, 1°, c), en 2°, c);

 8. artikel 2, 1°, c), 2°, c), 4°, c), 5°, c), 6°, c) en 7°, c);

 9. artikel 3, 1°, c), 2°, c), 3°, c), 4°, c), 5°, c), 6°, c), 7°, c), 8°, c) en 9°, c).

  § 4. Treden in werking op 1 januari 2024:

 10. artikel 1, 1°, d), en 2°, d);

 11. artikel 2, 1°, d), 2°, d), 4°, d), 5°, d), 6°, d) en 7°, d);

 12. artikel 3, 1°, d), 2°, d), 3°, d), 4°, d), 5°, d), 6°, d), 7°, d), 8°, d) en 9°, d).".

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2021.

  Art. 3. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Handtekening

  Gegeven te Brussel, 9 februari 2021.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Minister van Werk,

  P.-Y. DERMAGNE

  Aanhef

  FILIP, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961, en § 1octies, derde en vierde lid, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014;

  Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering betreffende het verhogen van de minima in het kader van de strijd tegen de armoede;

  Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 31 oktober 2020;

  Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 5 november 2020;

  Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 9 december 2020;

  Gelet op advies 68.776/1 van de Raad van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT