Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet (I) van 27 december 2006 voor het jaar 2021, de 19 février 2021

Artikel 1. De Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) stort het bedrag van 19.845.458,32 euro aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, voor het jaar 2021.

De RSZ stort het bedrag van 18.699.145,25 euro aan het Fonds national de la recherche scientifique, voor het jaar 2021.

Art. 2. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Brussel, 12 februari 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken,

Fr. VANDENBROUCKE

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet (I) van 27 december 2006, artikel 189;

Gelet op het advies van de inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 8 oktober 2020;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 27 november 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI