Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 18, 31, 33 en 47 van de wet van 20 december 2019 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, de 20 mai 2020

Artikel 1. In het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt een artikel 229/6 ingevoegd, luidende:

"Art. 229/6. De schaal van de administratieve geldboetes bij overtredingen bedoeld in artikel 445, § 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt als volgt vastgesteld:

Aard van de overtredingen
Nature des infractions
Geldboete
Amende administrative
A. Onvolledig verstrekken van de inlichtingen:
1. Overtreding niet gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden:
- 1e overtreding: 1.250,00 EUR
- 2e overtreding: 2.500,00 EUR
- 3e overtreding: 5.000,00 EUR
- 4e overtreding: 10.000,00 EUR
Volgende overtredingen: 12.500,00 EUR
2. Overtreding gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden:
- 1e overtreding: 2.500,00 EUR
- 2e overtreding: 5.000,00 EUR
- 3e overtreding: 10.000,00 EUR
- 4e overtreding: 20.000,00 EUR
Volgende overtredingen: 25.000,00 EUR
A. Fourniture incomplète des informations :
1. Infraction non commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :
-1ère infraction : 1.250,00 EUR
-2e infraction : 2.500,00 EUR
-3e infraction : 5.000,00 EUR
-4e infraction : 10.000,00 EUR
Infractions suivantes : 12.500,00 EUR
2. Infraction commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :
-1ère infraction : 2.500,00 EUR
-2e infraction : 5.000,00 EUR
-3e infraction : 10.000,00 EUR
-4e infraction : 20.000,00 EUR
Infractions suivantes : 25.000,00 EUR
B. Niet of laattijdig verstrekken van de inlichtingen:
1. Overtreding niet gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden:
- 1e overtreding: 5.000,00 EUR
- 2e overtreding: 12.500,00 EUR
- 3e overtreding: 31.250,00 EUR
Volgende overtredingen: 50.000,00 EUR
2. Overtreding gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden:
- 1e overtreding: 12.500,00 EUR
- 2e overtreding: 37.500,00 EUR
Volgende overtredingen: 100.000,00 EUR
B. Absence d'informations ou informations fournies tardivement :
1. Infraction non commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :
-1ère infraction : 5.000,00 EUR
-2e infraction : 12.500,00 EUR
-3e infraction : 31.250,00 EUR
Infractions suivantes : 50.000,00 EUR
2. Infraction commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :
-1ère infraction : 12.500,00 EUR
-2e infraction : 37.500,00 EUR
Infractions suivantes : 100.000,00 EUR

Art. 2. De bijlage bij het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek-, en griffierechten wordt aangevuld als volgt:

XIII. Schaal van de administratieve geldboetes bij overtredingen bedoeld in artikel 289bis/12, van het Wetboek der registratie-, hypotheek-, en griffierechten XIII. Echelle des amendes administratives concernant des infractions visées à l'article 289bis/12 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe Geldboete
Amende administrative
A. Onvolledig verstrekken van de inlichtingen:
1. Overtreding niet gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden:
- 1e overtreding: 1.250,00 EUR
- 2e overtreding: 2.500,00 EUR
- 3e overtreding: 5.000,00 EUR
- 4e overtreding: 10.000,00 EUR
Volgende overtredingen: 12.500,00 EUR
2. Overtreding gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden:
- 1e overtreding: 2.500,00 EUR
- 2e overtreding: 5.000,00 EUR
- 3e overtreding: 10.000,00 EUR
- 4e overtreding: 20.000,00 EUR
Volgende overtredingen: 25.000,00 EUR
A. Fourniture d'informations incomplètes :
1. Infraction non commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :
-1ère infraction : 1.250,00 EUR
-2e infraction : 2.500,00 EUR
-3e infraction : 5.000,00 EUR
-4e infraction : 10.000,00 EUR
Infractions suivantes : 12.500,00 EUR
2. Infraction commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :
-1ère infraction : 2.500,00 EUR
-2e infraction : 5.000,00 EUR
-3e infraction : 10.000,00 EUR
-4e infraction : 20.000,00 EUR
Infractions suivantes : 25.000,00 EUR
B. Niet of laattijdig verstrekken van de inlichtingen:
1. Overtreding niet gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden:
- 1e overtreding: 5.000,00 EUR
- 2e overtreding: 12.500,00 EUR
- 3e overtreding: 31.250,00 EUR
Volgende overtredingen: 50.000,00 EUR
2. Overtreding gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden:
- 1e overtreding: 12.500,00 EUR
- 2e overtreding: 37.500,00 EUR
Volgende overtredingen: 100.000,00 EUR
B. Absence d'informations ou informations fournies tardivement :
1. Infraction non commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :
-1ère infraction : 5.000,00 EUR
-2e infraction : 12.500,00 EUR
-3e infraction : 31.250,00 EUR
Infractions suivantes : 50.000,00 EUR
2. Infraction commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :
-1ère infraction : 12.500,00 EUR
-2e infraction : 37.500,00 EUR
Infractions suivantes : 100.000,00 EUR

Art. 3. In het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten wordt een artikel 9bis ingevoegd, luidende:

"Art. 9bis. De schaal van de administratieve geldboetes bij overtredingen bedoeld in artikel 132, van het Wetboek der successierechten, wordt als volgt vastgesteld:

Aard van de overtredingen
Nature des infractions
Geldboete
Amende administrative
A. Onvolledig verstrekken van de inlichtingen:
1. Overtreding niet gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden:
- 1e overtreding: 1.250,00 EUR
- 2e overtreding: 2.500,00 EUR
- 3e overtreding: 5.000,00 EUR
- 4e overtreding: 10.000,00 EUR
Volgende overtredingen: 12.500,00 EUR
2. Overtreding gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden:
- 1e overtreding: 2.500,00 EUR
- 2e overtreding: 5.000,00 EUR
- 3e overtreding: 10.000,00 EUR
- 4e overtreding: 20.000,00 EUR
Volgende overtredingen: 25.000,00 EUR
A. Fourniture d'informations incomplètes :
1. Infraction non commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :
-1ère infraction : 1.250,00 EUR
-2e infraction : 2.500,00 EUR
-3e infraction : 5.000,00 EUR
-4e infraction : 10.000,00 EUR
Infractions suivantes : 12.500,00 EUR
2. Infraction commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :
-1ère infraction : 2.500,00 EUR
-2e infraction : 5.000,00 EUR
-3e infraction : 10.000,00 EUR
-4e infraction : 20.000,00 EUR
Infractions suivantes : 25.000,00 EUR
B. Niet of laattijdig verstrekken van de inlichtingen:
1. Overtreding niet gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden:
- 1e overtreding: 5.000,00 EUR
- 2e overtreding: 12.500,00 EUR
- 3e overtreding: 31.250,00 EUR
Volgende overtredingen: 50.000,00 EUR
2. Overtreding gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden:
- 1e overtreding: 12.500,00 EUR
- 2e overtreding: 37.500,00 EUR
Volgende overtredingen: 100.000,00 EUR
B. Absence d'informations ou informations fournies tardivement :
1. Infraction non commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :
-1ère infraction : 5.000,00 EUR
-2e infraction : 12.500,00 EUR
-3e infraction : 31.250,00 EUR
Infractions suivantes : 50.000,00 EUR
2. Infraction commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :
-1ère infraction : 12.500,00 EUR
-2e infraction : 37.500,00 EUR
Infractions suivantes : 100.000,00 EUR

Art. 4. In het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek van diverse rechten en taksen, wordt artikel 2409, opgeheven bij het koninklijk besluit van 9 december 2019, hersteld als volgt:

"Art. 2409. De schaal van de administratieve geldboetes bij overtredingen bedoeld in artikel 2062, van het Wetboek van diverse rechten en taksen, wordt als volgt vastgesteld:

Aard van de overtredingen
Nature des infractions
Geldboete
Amende administrative
A. Onvolledig verstrekken van de inlichtingen:
1. Overtreding niet gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden:
- 1e overtreding: 1.250,00 EUR
- 2e overtreding: 2.500,00 EUR
- 3e overtreding: 5.000,00 EUR
- 4e overtreding: 10.000,00 EUR
Volgende overtredingen: 12.500,00 EUR
2. Overtreding gedaan met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden:
- 1e overtreding: 2.500,00 EUR
- 2e overtreding: 5.000,00 EUR
- 3e overtreding: 10.000,00 EUR
- 4e overtreding: 20.000,00 EUR
Volgende overtredingen: 25.000,00 EUR
A. Fourniture d'informations incomplètes :
1. Infraction non commise avec intention frauduleuse ou intention de nuire :
-1ère infraction : 1.250,00 EUR
-2e infraction : 2.500,00 EUR
-3e infraction : 5.000,00 EUR
-4e
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI