Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd 'Fortune', een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, de 4 juin 2023

Artikel 1. De loterij met biljetten "Fortune" is een loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.

Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 750.000 of op veelvouden van 750.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 20 euro.

Art. 2. Voor iedere hoeveelheid van 750.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 260.285, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:

Nombre de lots Aantal loten Montant des lots (euros)
Bedrag van de loten (euro)
Montant total des lots (euros)
Totaal bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 winstkans op
1 1.000.000 1.000.000 750.000
1 250.000 250.000 750.000
1 100.000 100.000 750.000
3 50.000 150.000 250.000
4 10.000 40.000 187.500
25 5.000 125.000 30.000
250 1.000 250.000 3.000
1.000 500 500.000 750
10.000 150 1.500.000 75
10.000 100 1.000.000 75
2.000 75 150.000 375
6.000 60 360.000 125
2.000 50 100.000 375
40.000 40 1.600.000 18,75
2.000 30 60.000 375
2.000 25 50.000 375
185.000 20 3.700.000 4,05
TOTAL-TOTAAL 260.285 TOTAL-TOTAAL 10.935.000 TOTAL-TOTAAL 2,88

Art. 3. § 1. Op de voorkant van de biljetten staat een speelzone bedekt met een door de speler af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Op of nabij de ondoorzichtige deklaag van de speelzone worden de vermeldingen "JE NUMMERS- VOS NUMEROS - IHRE ZAHLEN" en "WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN" afzonderlijk weergegeven. Deze zone wordt de "nummers-speelzone" genoemd.

§ 2. Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "nummers-speelzone" bedekt, verschijnen er twee duidelijk onderscheiden speelruimten.

In de eerste speelruimte, die zich in het bovenste gedeelte van de speelzone bevindt, staan de vermelding "JE NUMMERS - VOS NUMEROS - IHRE ZAHLEN" en vijf verschillende getallen, die werden gekozen uit een reeks getallen tussen 01 en 99. Die speelruimte wordt "JE NUMMERS - VOS NUMEROS- IHRE ZAHLEN" genoemd.

In de tweede speelruimte, die zich in het onderste gedeelte van de speelzone bevindt, staan de vermelding "WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN" en in principe twintig verschillende getallen, die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT