Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd 'Bingo 3 euro', een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, de 19 janvier 2023

Artikel 1. De loterij met biljetten "Bingo 3 euro" is een loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.

Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.000.000 of op een veelvoud van 1.000.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 3 euro.

Art. 2. Voor iedere hoeveelheid van 1.000.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 300.158, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:

Nombre de lots Aantal loten Montant des lots (euros)
Bedrag van de loten (euro)
Montant total des lots (euros)
Totaal bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 winstkans op
1 100.000 100.000 1.000.000
2 20.000 40.000 500.000
5 2.000 10.000 200.000
50 500 25.000 20.000
100 100 10.000 10.000
1.000 50 50.000 1.000
1.500 30 45.000 666,67
2.500 25 62.500 400
3.000 20 60.000 333,33
7.000 15 105.000 142,86
20.000 10 200.000 50
30.000 9 270.000 33,33
70.000 6 420.000 14,29
35.000 5 175.000 28,57
130.000 3 390.000 7,69
TOTAL
TOTAAL 300.158
TOTAL
TOTAAL 1.962.500
TOTAL
TOTAAL 3,33

Art. 3. § 1. Op de voorkant van het biljet staat een duidelijk afgebakende speelzone die bedekt is met een door de speler af te krassen ondoorzichtige deklaag. Die speelzone is herkenbaar door de vermelding "WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN" op en onder de ondoorzichtige deklaag, of in de nabijheid van de speelzone.

Onder de in het eerste lid bedoelde ondoorzichtige deklaag staan 18 verschillende nummers genaamd "Winnende nummers", die willekeurig worden gekozen uit 99 nummers gaande van 01 tot en met 99.

Nabij de in het eerste lid bedoelde speelzone bevindt zich een andere duidelijk afgebakende speelzone die een kaart weergeeft, genaamd "Bingokaart". De Bingokaart bestaat uit 33 vakjes die worden geschikt in 7 horizontale rijen of niveaus.

In ieder van deze 33 vakjes staat een verschillend nummer, willekeurig gekozen uit 99 nummers gaande van 01 tot en met 99.

Op de Bingokaart staat rechts ervan op elk van de 7 niveaus een door de speler te krassen ondoorzichtige deklaag met de vermelding "Winst-Gain-Gewinn".

§ 2. In de Bingokaart wordt er telkens gesproken van "Winnend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT