Koninklijk besluit Regering. - Wijziging, de 17 décembre 2022

Artikel 1. Wordt aanvaard, het ontslag aangeboden door Mevr. Meryame Kitir, Minister.

Art. 2. Dhr. Frank Vandenbroucke wordt ontheven van zijn bevoegdheden Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid.

Art. 3. Mevr. Caroline Gennez wordt benoemd tot Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid.

Art. 4. Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 5. De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening

Gegeven te Brussel, 17 december 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

  1. DE CROO

Aanhef

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT